Aktualności


Umowa Partnersak z fundacją Warszawianka Wodny Park

W dniu 27/10/2014 doszło do porozumienia pomiędzy Sekcja Pływacka LEGIA Warszawa a Fundacja Warszawianka Wodny Park

Przedmiotem porozumienia jest określenie ram wzajemnej współpracy w zakresie prowadzonych na obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park zajęć nauki pływania i doskonalenia technik pływania, oraz organizacji i prowadzenia wspólnych działań informacyjnych, marketingowych i reklamowych.